iCircl ondersteunt uw partnerschap van Cirkelstad

Cirkelstad is hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector. Voor traditionele Cirkelstad thema’s als circulair en inclusief beleid, inkoop en ontwerp en circulaire en inclusieve realisatie van bouw en sloop. En thema’s zoals bijvoorbeeld interieur, groen, water en energie.

iCircl ondersteunt uw zinvolle deelname aan (een) Cirkelstad.

Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval.

Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen worden vervolgens toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus.

Het werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus.

Spinner van Cirkelsteden

Cirkelstad, een coöperatieve vereniging, biedt in Nederland een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen binnen de bouwsector die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. De komende jaren zullen er in snel tempo meer Cirkelsteden bijkomen.

iCircl is coach (‘spinner’) van de deelnemers van de Cirkelsteden Den Haag, Rotterdam en Regio 071. In Cirkelstad Drechterland werken wij samen met Cirkellab en Startmet8. Samen vormen zij de Cirkelstad Zuid-Holland.

Cirkelstad Den Haag

In Den Haag komen drie werklijnen bij elkaar. Naast de ‘gewone’ Community of Practice die Cirkelstad organiseert, investeert de provincie in een groots onderzoeksprogramma met als werktitel ‘Transitiecampus’.

Cirkelstad Drechtsteden

Cirkelstad Drechtsteden is op zowel de circulaire als inclusieve visie en aanpak gericht om zo met elkaar in de praktijk in een open, innovatieve samenwerking projecten te realiseren, daar kennis te ontwikkelen, te delen en te borgen om op te kunnen schalen.

Cirkelstad Regio 071

De zes gemeenten binnen Economie071 sluiten zich aan bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en vormen daarmee Cirkelstad regio-071. Door deze samenwerking wordt op de schaal van de Leidse regio actief kennis gedeeld over circulair bouwen en wordt het netwerk op dat terrein bij elkaar gebracht.

Cirkelstad Rotterdam

De stad waar het initiatief tot Cirkelstad meer dan tien jaar geleden genomen is. Na vele pilotprojecten is het nu weer de stad die de volgende stap neemt.

Cirkelstad enthousiasmeert gemeenten, bedrijven binnen de gehele bouwsector en de leverende industrie om deel te nemen aan de netwerken van Cirkelstad.
Voor onze bestaande en nieuwe partners organiseert Cirkelstad Circulaire kennis ontsluiting door het geven van voorlichting, het houden van bijeenkomsten en vooral via verbinden van elkaars circulaire ambitie.

Wat Cirkelstad voor partners mogelijk maakt

Cirkelstad is in de basis georganiseerd naar steden. Daar komen publieke en private partijen per jaar gezamenlijk bijeen in de 4 community sessies van 2 uur. Om elkaar op projectniveau te helpen en elkaar te inspireren (met o.a. wat er landelijk speelt).

 • Deelname aan de Community van jouw keuze
 • Een coach (Spinner) die jou helpt met je eerste vragen
 • Deelname gratis aan de Communities uit dezelfde regio
 • Deelname is mogelijk aan tal van (regionale en nationale) projecten
  • Community building activiteiten (gericht op verbinden)
  • Programmeren (gericht op projecten)
  • Professionaliseren (gericht op opleiden)
  • Normaliseren (gericht op borgen)
 • Deelname aan alle communicatie uitingen

Laat iCircl je aansluiting verzorgen

U kunt uw bedrijf op twee manieren aansluiten bij Cirkelstad: als partner en als vriend. Partners betalen een jaarlijkse bijdrage, vrienden delen elkaars communicatiekanalen.

Cirkelstad biedt vele variaties waarop u invulling kunt geven aan bovenstaande mogelijkheden. Laat iCircl dat met u uitwerken.