Versnellen naar een circulair Zuid-Holland

Maak kennis met het Bouwprogramma

Over het Bouwprogramma

We hebben een meerjarig bouwprogramma ontworpen met concrete bouw- en ontwikkelprojecten als fundament.

Gereedschap wordt ontwikkeld of opgeschaald op basis van behoefte in praktijkprojecten en de kennisagenda van de academie. We toetsen het gereedschap tijdens ontwikkeling in bouw- & ontwikkelopgaven. Belangrijk zijn de feedbackloops tussen de verschillende onderdelen van het bouwprogramma. Zo borgt de academie gewonnen kennis en ervaring uit praktijkprojecten en levert daarmee input voor een curriculum van relevante opleidingen.

Praktische ondersteuning bij circulaire bouwprojecten

U ontwikkelt een circulair gebouw of gebied, maar loopt tegen vragen aan? Het bouwprogramma Zuid-Holland biedt praktische ondersteuning bij circulair bouwen en ontwikkelen.

Met een community of practice en procesbegeleiding ondersteunen we uw circulaire ontwikkelvraag. Dit doen wij door het actief verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers met circulariteit en innovatie als uitgangspunt. Van praten, naar doen. Zo maken we Zuid-Holland samen circulair.

Hoe werkt het bouwprogramma?

Het bouwprogramma biedt procesbegeleiding, kennisdeling, productontwikkeling en stimuleert kennisopbouw. Als onderdeel van het bouwprogramma word je automatisch partner van de community of practice van Cirkelstad.

Procesbegeleiding

Circulair bouwen en ontwikkelen brengt veel vragen met zich mee. Hoe gaat u van een lineaire, naar een circulaire vraag? Bij het bouwprogramma erkennen we het maatwerk in circulair bouwen en ontwikkelen, en helpen we u graag in het proces. Zo bieden we procesbegeleiding van Nico van Hoogdalem, die u graag helpt bij circulair bouwen.

Kennisdeling

Vervolgens zoeken we samen naar de juiste (praktische) kennis voor uw project. Zo krijgt u toegang tot de Cirkelstad Academie, een kennisplatform voor duurzaam bouwen. Ook organiseren de juiste match-making voor uw project. De specifieke invulling daarvan, onderzoeken we samen.

Productontwikkeling

Geïnteresseerd in innovatief gereedschap voor circulair bouwen? Binnen onze community of practice schalen we bestaande oplossingen op, of realiseren nieuwe innovaties waar nodig. Zo faciliteren we de ontwikkeling van een materialenpaspoort, grondstoffenhub, of andere circulaire innovatie.

Kennisopbouw

Ten slotte borgen we uw leerervaringen in de Cirkelstad Academie. Welke lessen kunt u delen?

Een greep uit iCircl projecten.

Filter

St. de Bouwcampus

5 november 2019

The Field Leiden

5 november 2019

Blue City Rotterdam

5 november 2019